UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Skutki zdarzeń losowych mogą decydować o stanie finansowym przedsiębiorstwa, a nawet o jego istnieniu.
Odpowiednio dobrane zabezpieczenia mogą w znaczny sposób zniwelować zakłócenia spowodowane zarówno zdarzeniami losowymi, jak również innymi czynnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oprócz polis chroniących standardowe ryzyka, specjalizujemy się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilej oraz ubezpieczeniach kontraktów i gwarancjach ubezpieczeniowych (zabezpieczenie należytego wykonania kontraktów, usunięciu wad i usterek).
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
  • wspólnie z Klientem dokonujemy analizy i oceny ryzyka,
  • doradzamy rozwiązania zmniejszające zagrożenia i ryzyko,
  • pośredniczymy w doborze i zawarciu umów z różnymi Ubezpieczycielami,
  • wspieramy naszych Klientów w procesie likwidacji szkód oraz innych czynnościach związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Szkody - pomocna aplikacja

Nasza darmowa aplikacja, stworzona specjalnie na nieprzewidzianą okoliczność kolizji lub wypadku,
pomoże każdemu w dopełnieniu formalności związanych ze zdarzeniem drogowym.
Aplikacja dostępna jest do pobrania w serwisie Google Play.