Zgłoś szkodę do towarzystwa ubezpieczeń

Jeżeli zdarzył Ci się wypadek, kolizja lub inne okoliczności obejmujące zakres ubezpieczeń
skontaktuj się z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym.

Likwidacja szkód

Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych ma na celu ustalenie przyczyny, okoliczności i odpowiedzialności za powstania szkody oraz zakresu i rozmiaru szkody. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela jest niezbędne do otrzymania odszkodowania. Ponadto należy pamiętać o wykonaniu odpowiedniej dokumentacji szkód w momencie jej powstania (np. podczas kolizji). Dokumentacja taka to przede wszystkim określenie sprawcy i oświadczenie, a także dokumentacja fotograficzna. Obecnie prawie wszyscy posiadają aparat cyfrowy w telefonie komórkowym. Pomoże nam to w wykonaniu zdjęć po zdarzeniu.

Zgłoś szkodę

Na proces likwidacji szkody składają się następujące czynności

 • zgłoszenie do odpowiednich organów – policja,
 • zgłoszenie szkody,
 • oświadczenie lub protokół policyjny,
 • oględziny pojazdu,
 • ustalenie wysokości szkody,
 • wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania.

Poszkodowany ma do wyboru dwie formy likwidacji szkody

 • rozliczenie na podstawie faktur,
 • akceptacja kosztorysu zakładu ubezpieczeń.

Kalkulacja kosztów naprawy lub protokół sporządzony przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie są podstawą do oceny roszczeń i wysokości odszkodowania

 • przy likwidacji szkody z OC sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przywrócenia stanu pojazdu do stanu sprzed zdarzenia,
 • odszkodowanie wypłacane jest maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej,
 • w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości.

Infolinie i telefony do ubezpieczycieli - zgłoś szkodę do ubezpieczyciela

LP.TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWENUMER INFOLINII
1AllianzAllianz224 224 224
2AvivaAviva22 557 44 44
3Axa directAXA Direct22 599 95 22
4BenefiaBenefia22 544 14 30
5CompensaCompensa801 120 000
6ConcordiaConcordia61 85 84 800
7GeneraliGenerali913 913 913
8GothaerGothaer22 469 69 69
9HDIHDI801 801 181
10Ergo hestiaHESTIA801 107 107
11InterRiskInterRisk22 575 25 25
12Liberty directLiberty Direct22 599 94 95
13Link4Link422 444 44 44
14mbankmBank801 300 800
15mtuMTU801 105 105
16Ubezpieczenia pocztowePocztowe TUW48 370 48 48
17ProamaProama815 815 815
18PZUPZU801 102 102
19UniqaUNIQA801 597 597
20WartaWarta502 308 308

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do naszych placówek w Stalowej Woli lub do kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi Klienta – tel. 15 842 22 10.
Możesz także zostawić nam wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

* - Pola obowiązkowe

Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.