Zgłoś szkodę do towarzystwa ubezpieczeń

Jeżeli zdarzył Ci się wypadek, kolizja lub inne okoliczności obejmujące zakres ubezpieczeń
skontaktuj się z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym.

Likwidacja szkód

Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych ma na celu ustalenie przyczyny, okoliczności i odpowiedzialności za powstania szkody oraz zakresu i rozmiaru szkody. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela jest niezbędne do otrzymania odszkodowania. Ponadto należy pamiętać o wykonaniu odpowiedniej dokumentacji szkód w momencie jej powstania (np. podczas kolizji). Dokumentacja taka to przede wszystkim określenie sprawcy i oświadczenie, a także dokumentacja fotograficzna. Obecnie prawie wszyscy posiadają aparat cyfrowy w telefonie komórkowym. Pomoże nam to w wykonaniu zdjęć po zdarzeniu.

Zgłoś szkodę

Na proces likwidacji szkody składają się następujące czynności

 • zgłoszenie do odpowiednich organów – policja,
 • zgłoszenie szkody,
 • oświadczenie lub protokół policyjny,
 • oględziny pojazdu,
 • ustalenie wysokości szkody,
 • wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania.

Poszkodowany ma do wyboru dwie formy likwidacji szkody

 • rozliczenie na podstawie faktur,
 • akceptacja kosztorysu zakładu ubezpieczeń.

Kalkulacja kosztów naprawy lub protokół sporządzony przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie są podstawą do oceny roszczeń i wysokości odszkodowania

 • przy likwidacji szkody z OC sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przywrócenia stanu pojazdu do stanu sprzed zdarzenia,
 • odszkodowanie wypłacane jest maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej,
 • w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości.

Infolinie i telefony do ubezpieczycieli - zgłoś szkodę do ubezpieczyciela

LP. TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE NUMER INFOLINII
1 Allianz Allianz 224 224 224
2 Aviva Aviva 22 557 44 44
3 Axa direct AXA Direct 22 599 95 22
4 Benefia Benefia 22 544 14 30
5 Compensa Compensa 801 120 000
6 Concordia Concordia 61 85 84 800
7 Generali Generali 913 913 913
8 Gothaer Gothaer 22 469 69 69
9 HDI HDI 801 801 181
10 Ergo hestia HESTIA 801 107 107
11 InterRisk InterRisk 22 575 25 25
12 Liberty direct Liberty Direct 22 599 94 95
13 Link4 Link4 22 444 44 44
14 mbank mBank 801 300 800
15 mtu MTU 801 105 105
16 Ubezpieczenia pocztowe Pocztowe TUW 48 370 48 48
17 Proama Proama 815 815 815
18 PZU PZU 801 102 102
19 Uniqa UNIQA 801 597 597
20 Warta Warta 502 308 308

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zapraszamy do naszych placówek w Stalowej Woli lub do kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi Klienta – tel. 15 842 22 10.
Możesz także zostawić nam wiadomość korzystając z formularza kontaktowego.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

  * - Pola obowiązkowe

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.